Solicitare emitere certificat de export

Datele de identificare a solicitantului

Solicitant:

Adresa:

Solicitant:

Adresa/Sediu social:
La ridicarea certificatului, solicitantul se va prezenta cu obiectul/obiectele pentru care se solicită exportul și cu 2 fotografii color având dimensiunile 9×12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu și detalii semnificative pentru fiecare obiect în parte, dacă exportul se solicită pentru mai multe obiecte.


La ridicarea certificatului, solicitantul se va prezenta cu obiectul/obiectele pentru care se solicită exportul și cu 2 fotografii color având dimensiunile 9×12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu și detalii semnificative pentru fiecare obiect în parte, dacă exportul se solicită pentru mai multe obiecte.La ridicarea certificatului, solicitantul se va prezenta cu obiectul/obiectele pentru care se solicită exportul și cu 2 fotografii color având dimensiunile 9×12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu și detalii semnificative pentru fiecare obiect în parte, dacă exportul se solicită pentru mai multe obiecte.La ridicarea certificatului, solicitantul se va prezenta cu obiectul/obiectele pentru care se solicită exportul și cu 2 fotografii color având dimensiunile 9×12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu și detalii semnificative pentru fiecare obiect în parte, dacă exportul se solicită pentru mai multe obiecte.Declaraţie de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale.

Operatorul de date cu caracter personal nr. 1357, Direcția Județeană pentru Cultură Argeș, prelucrează datele personale furnizate de dumneavoastră în cadrul procedurii de emitere a certificatului de export pentru bunuri culturale mobile.

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Conform legislaţiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la  Direcția Județeană pentru Cultură Argeș.

Declaraţie pe propria răspundere.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit conform legii, că ce se postează în spațiul virtual este identic cu ceea ce se predă pe suport letric (hârtie).