Anunțuri de interes public

Pentru limitarea infectării cu Covid 19, vă rugăm ca, la sediul DJC Argeș, să purtați mască, să respectați distanțarea fizică și măsurile de igienă. Programul cu publicul este de luni pînă joi, de la ora 9.00 la ora 13.00. Puteți depune oricînd documentațiile on-line, pe secțiunea dedicată a acestei pagini. Vă mulțumim!
 • Pentru a facilita comunicarea în timpul perioadei de distanțare socială, am creat opțiunea de depunere online a cererii de avizare pentru intervenții asupra monumentelor istorice și a documentației care o însoțește (vezi secțiunea DEPUNERI ONLINE).
 • Documentația care însoțește cererea de avizare poate fi atașată formularului online, prin bifarea secțiunilor aferente. Formatele de fișier acceptate sunt: .docx, .odt, .pdf, .jpg, ,jpeg.
 • Documentele în original, conforme cu cele depuse online, vor fi trimise pe adresa poștală a instituției.
 • Până la emiterea avizului / comunicarea revenirii cu completări și / sau modificări / comunicarea respingerii, rezoluțiile CZMI, în variantă succintă, vor fi postate pe site, pentru informarea solicitanților.
 • Beneficiarii vor achita contravaloarea avizului emis de DJC Argeș în contul de Trezorerie RO04TREZ04620E365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, cod fiscal: 4229458.
 • După ce plata avizului este confirmată, DJC Argeș îi va trimite beneficiarului avizul prin poștă, la adresa indicată în solicitare.
 • Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la numerele de telefon: 0248 / 220 833 și 0799 771 021, persoană de contact Nicoleta STOICA.
 • GLOSAR DE ABREVIERI


  • AFCN - Administrația Fondului Cultural Național
  • CNMC – Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor
  • CNMI – Comisia Națională a Monumentelor Istorice
  • CZMI – Comisia Zonală a Monumentelor Istorice
  • DJC – Direcția Județeană pentru Cultură
  • INCFC – Institutul Național pentru Cercetare și Formare în Cultură
  • INP – Institutul Național al Patrimoniului
  • LMI – Lista Monumentelor Istorice
  • MCIN – Ministerul Culturii și Identității Naționale
  • PCN – Patrimoniu Cultural Național
  • RAN – Repertoriul Aheologic Național