Anunțuri de interes public

Ședința CZMI nr. 8 va avea loc miercuri, 10 iunie, începând cu ora 10,00, la Vigo Grand Hotel, Ploiești, Bdul Independenței nr. 25, jud. Prahova, respectându-se normele de protecție sanitară în vigoare .
 • Pentru a facilita comunicarea în timpul perioadei de distanțare socială, am creat opțiunea de depunere online a cererii de avizare pentru intervenții asupra monumentelor istorice și a documentației care o însoțește (vezi secțiunea DEPUNERI ONLINE).
 • Documentația care însoțește cererea de avizare poate fi atașată formularului online, prin bifarea secțiunilor aferente. Formatele de fișier acceptate sunt: .docx, .odt, .pdf, .jpg, ,jpeg.
 • Documentele în original, conforme cu cele depuse online, vor fi trimise pe adresa poștală a instituției.
 • Până la emiterea avizului / comunicarea revenirii cu completări și / sau modificări / comunicarea respingerii, rezoluțiile CZMI, în variantă succintă, vor fi postate pe site, pentru informarea solicitanților.
 • Beneficiarii vor achita contravaloarea avizului emis de DJC Argeș în contul de Trezorerie RO04TREZ04620E365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, cod fiscal: 4229458.
 • După ce plata avizului este confirmată, DJC Argeș îi va trimite beneficiarului avizul prin poștă, la adresa indicată în solicitare.
 • Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la numerele de telefon: 0248 / 220 833 și 0799 771 021, persoană de contact Nicoleta STOICA.
 • GLOSAR DE ABREVIERI


  • AFCN - Administrația Fondului Cultural Național
  • CNMC – Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor
  • CNMI – Comisia Națională a Monumentelor Istorice
  • CZMI – Comisia Zonală a Monumentelor Istorice
  • DJC – Direcția Județeană pentru Cultură
  • INCFC – Institutul Național pentru Cercetare și Formare în Cultură
  • INP – Institutul Național al Patrimoniului
  • LMI – Lista Monumentelor Istorice
  • MCIN – Ministerul Culturii și Identității Naționale
  • PCN – Patrimoniu Cultural Național
  • RAN – Repertoriul Aheologic Național