Anunțuri de interes public

Direcția Județeană pentru Cultură Argeș vă așteaptă în noul său sediu, la adresa:
Pitești, Str. Sfânta Vineri, nr. 47, et. 3 (clădirea ASTRA, vis-à-vis de Biserica Sf. Vineri). Pentru acces, folosiți codurile de interfon "43" pentru Secretariat, "47" pentru Monumente Istorice, "49" pentru Patrimoniu Mobil. Sunt valabile vechile numere de telefon, inclusiv 0799 771021 - Nicoleta Stoica, Secretariat .


Ședința lunară a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 13 a avut loc miercuri, 6 septembrie 2023, la sediul DJC Argeș, în componența:
 • Ana-Maria Marinescu, inginer constructor, Președinte
 • Alexandra Culescu, arhitect
 • Adrian Ioniță, arheolog
 • Alexandru Mexi, peisagist
 • Gheorghe Pop, arhitect
 • Radu Alexandru Răuță, arhitect
 • Andrei Vasile Lucian Scărlătescu, pictor restaurator
 • plus cei patru arhitecți șefi din județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman și Vâlcea.
  Rezoluțiile privind documentațiile supuse analizei, pentru județul Argeș, pot fi consultate mai jos.
 • Pentru a facilita comunicarea cu contribuabilii am creat opțiunea de depunere online a cererii de avizare pentru intervenții asupra monumentelor istorice și a documentației care o însoțește, a declarării descoperirilor arheologice și a cererii de emitere de certificat de export pentru bunurile culturale mobile. (vezi secțiunea DEPUNERI ONLINE).
 • Documentele care însoțesc aceste solicitări / declarații se vor atașa formularului online, prin bifarea secțiunilor aferente. Formatele de fișier acceptate sunt: .docx, .odt, .pdf, .jpg, ,jpeg.
 • În cazul cererii și a documentației de avizare, precum și a cererii de emitere de certificat de export, documentele în original, conforme cu cele depuse online, vor fi depuse și fizic la sediul instituției.
 • Până la emiterea avizului / comunicarea revenirii cu completări și / sau modificări / comunicarea respingerii, rezoluțiile CZMI, în variantă succintă, vor fi postate pe site, pentru informarea solicitanților.
 • Beneficiarii pot achita contravaloarea avizului emis de DJC Argeș în contul de Trezorerie RO04TREZ04620E365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, cod fiscal: 4229458.
 • Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la numerele de telefon: 0248 / 220 833 și 0799 771 021, persoană de contact Nicoleta STOICA.
 • GLOSAR DE ABREVIERI


  • AFCN - Administrația Fondului Cultural Național
  • CNMC – Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor
  • CNMI – Comisia Națională a Monumentelor Istorice
  • CZMI – Comisia Zonală a Monumentelor Istorice
  • DJC – Direcția Județeană pentru Cultură
  • INCFC – Institutul Național pentru Cercetare și Formare în Cultură
  • INP – Institutul Național al Patrimoniului
  • LMI – Lista Monumentelor Istorice
  • MC – Ministerul Culturii
  • PCN – Patrimoniu Cultural Național
  • RAN – Repertoriul Aheologic Național