Patrimoniu mobil

Patrimoniul cultural naţional mobil (PCNM) este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală Bunurile aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil fac parte, în funcţie de importanţa sau de semnificaţia lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:
 • a) Tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, alcătuit din bunuri culturale de valoare excepţională pentru umanitate;
 • b) Fondul patrimoniului cultural naţional mobil, alcătuit din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România.
Înscrierea unui bun cultural mobil în PCN se face în urma procedurii de clasare. Clasarea are la bază raportul de expertiză întocmit de un expert acreditat al MCIN care stabilește categoria juridică (Tezaur sau Fond) în care urmează să fie înscris bunul cultural mobil.
I. Legislație generală II.Exportul bunurilor culturale mobile

III. Comerțul cu bunuri culturale mobile

 1. HG 1420 / 2003, republicată, pentru aprobarea normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile 
 2. HG 153 / 2008 pentru modificarea și completarea normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin HG 1420 / 2003
IV.Clasarea bunurilor culturale mobile
 1. HG 886 / 2008 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
V.Muzee și colecții 
 1. Legea 311 / 2003, republicată, a muzeelor și colecțiilor
 2. Ordinul nr. 2185 /  2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice
 3. Ordinul nr. 2297 din 17 / 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiintarii muzeelor si colectiilor publice
 4. Ordinul nr. 3968 / 2016 pentru modificareaCriteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2.297/2006
 5. Ordin 2057 / 2007 - criterii și norme de acreditare a muzeelor și colecțiilor 
 6. Ordin nr. 2035 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 7. Ordinul Nr. 2371 / 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice,case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil, aprobate prin Ordinulministrului culturii nr. 2.035/2000