Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor de informații cu caracter public, în baza Legii nr. 544/2001 este:

Nicoleta STOICA
Telefon fix: 0248 220 833
Telefon mobil: 0799 771 021
Fax: 0348 730 614
Mail: arges.djc@gmail.com
Site: culturaarges.com / contact