Declarare descoperire bunuri arheologice

Declarare descoperire bunuri arheologice


Date de identificare:


Aveţi autorizaţie deţinere detector de metale?

Încărcaţi doar dacă predaţi pentru prima dată bunuri arheologice sau pentru cei care şi-au inlocuit autorizaţia de deţinere de detector de metale.


Descrierea descoperirilor arheologice:


Alte detalii:

Pentru monede este nevoie de 2 fotografii: avers şi revers.


Declar pe propria răspundere că bunurile arheologice predate, descoperite cu detectorul de metale, nu au fost găsite în:Declaraţie de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale.

Operatorul, Direcția Județeană pentru Cultură Argeș, prelucrează datele personale furnizate de dumneavoastră în scopul redactării procesului-verbal de predare-primire a bunurilor arheologice descoperite.

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Conform legislaţiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la  Direcția Județeană pentru Cultură Argeș.

Declaraţie pe propria răspundere.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit conform legii, că ce se postează în spațiul virtual este identic cu ceea ce se predă pe suport letric (hârtie).