Monumente de for public

Avizarea monumentelor de for public

  • Documentația necesară în vederea obținerii avizului se depune la serviciul deconcentrat al MCIN.
  • Serviciul deconcentrat al MCIN analizează documentația și o trimite la Comisia Națională a Monumentelor de For Public din cadrul MCIN.
  • Avizul pentru concepția artistică a monumentului de for public este eliberat de MCIN și adus la cunoștință solicitantului.
  • Dacă monumentul de for public urmează să fie amplasat în zona de protecție a unui monument istoric, este necesar și avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.