Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea apelului național de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020. O finanțare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care privesc intervenții de urgență (2.000.000 lei) și pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei).

În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranță a monumentelor istorice (consolidări, sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție, lucrări conexe – refacerea instalațiilor, finisajelor, învelitorilor etc). Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurare (DALI, PT, DTAC, DE), precum și proiecte fază unică pentru componente artistice.

Pot aplica persoane fizice și juridice de drept public și privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanțare este de 200.000 lei/proiect pentru prima categorie, respectiv de 140.000 lei/proiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate.

Termenul limită pentru participarea la sesiunea curentă de finanțare este de 20 iunie 2020, ora 20.00, iar procesul de aplicare se va desfășura exclusiv online.

Mai multe detalii pe https://patrimoniu.ro/timbru