A fost publicat al doilea anunț prin care se solicită indicarea de obiective spre a fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și Cultură. La adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr-relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/ sunt disponibile cerințele necesar a fi îndeplinite, aprobate prin ordinul comun MIPE, MAT, MC, MDLPA nr. 489, 819, 2880, 667/2022.

În anul 2021, urmare a centralizării de către Institutul Național al Patrimoniului a informațiilor primite de la serviciile publice deconcentrate au fost identificate un număr de 801 monumente istorice aflate în pericol (2,63% din numărul total al monumentelor istorice din România). O parte semnificativă dintre acestea aparțin sau sunt în administrarea, în întregime sau în parte, a autorităților publice, entităților din subordinea acestora și a societăților cu capital majoritar de stat. Dintre cele 801 monumente istorice în astfel de situații, la nivel central se pot număra 31 monumente istorice (3,87%), la nivel județean 22 (2,75%), iar la nivel local 166 (20,72%). Cultele dețin 184 monumente istorice a căror existență este amenințată (22,97% din total). De asemenea, numărul monumentelor istorice în stare rea de conservare care constituie și un pericol public este foarte ridicat: 264 obiective (32,96% din cele 801).

Potrivit metodologiei, în funcție de tipologia obiectivelor, pot depune solicitări de finanțare a promovării turistice sau a restaurării:
– Unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea;
– Instituții publice, persoane juridice de drept public;
– Universități;
– Unități aparținând unui cult religios recunoscut în România;
– Organizațiile neguvernamentale.

Documentațiile vor fi transmise la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de e-mail: evaluare2.c11@mfe.gov.ro – data limită – 23.05.2022.